Ana Sayfa
KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ.

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

 

 

AMAÇ

Dialife diyaliz kliniklerinde, Sağlıkta Kalite Standartları- Diyaliz kılavuzuna uygun olarak hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulmasıdır.

HEDEFLER

Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz hedeflerine paralel olarak hedefler iki’ye ayrılmıştır.

 1. Kategori Hedefleri; kuruluşumuzun hizmet sunum şeklini ilgilendiren organizasyonel hedefleri kapsamaktadır.
 • Planlanan hedeflerde “Etkili” sonuçlara ulaşmak.
 • Planlanan ve gerçekleştirilen tüm işlerin “Etkinliğini” kontrol etmek ve sürekliliğini sağlamak.
 • Hedeflere ulaşmada sağlıkta kalite standartlarına uygun doğru ve en az  kaynakları kullanarak “Verimliliği” arttırmak. 
 • Dialife diyaliz kliniklerinde çalışan sağlık çalışanlarının, “Sağlıklı Çalışma Yaşamı” sürdürebilmeleri için  ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve altyapısının oluşturulması.
 1. Kategori Hedefleri ; kuruluşumuzdan birebir hizmet alan hastalarımıza karşı olan sorumluluklarımızı kapsamaktadır.
 • Dailife diyaliz kliniklerinde tedavi görmekte olan tüm hasta ve hasta yakınlarının zarar görmelerine yol açabilecek ve önceden öngörülebilen tüm tehlikeleri , kabul edilebilir bir düzeyde risk seviyesinde tutmak için tedbir ve iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirerek “Hasta Güvenliği”ni sağlamak.
 • Dailife diyaliz kliniklerinde tedavi gören tüm hastalarımızın hiç bir fark gözetilmeksizin sadece tedavi ve bakım ihtiyaçlarına göre eşit haklardan yararlanması ve kuruluşun verdiği tüm hizmet süreçlerinin güvence altına alınmasında  “Hakkaniyet li davranmak.
 • Hastalarımıza sunulan tüm hizmetlerde, hastalarımızın istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alınarak tedavi bakım hizmetlerinde     “Hasta Odaklı” yaklaşmak ve  hastanın tedavi ve bakım süreçlerine aktif katılımını sağlamak
 • Hastalara uygulanmasına karar verilen tıbbi işlem ve süreçlerde doktor reçetesi ve kurum prosedürlerine  “Uygun” davranılması.
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanın ihtiyaçlarına göre en uygun ve kabul edilebilir bir Zaman” aralığında sunulması.
 • Hatsa tedavisinin tamamlanması sonrasında da “Süreklilik” sağlanması

 

                                                                                                                             Dialife Diyaliz Klinikleri Direktörü

                                                                                                                                        Dr. Gazi KARAKURT

Diyaliz ve merkezlerimizle ilgili daha fazla bilgi için

lütfen bizimle iletişime geçiniz

Bize Ulaşın